Register Arbo

Register Arbo is de meest uitgebreide en actuele juridische database op het gebied van arbeidsomstandigheiden en veiligheid.
Lees meer...

Register Milieu

Register Milieu is de meest uitgebreide en actuele juridische databank op het gebied van milieu, inclusief bouw en ruimtelijke ordening.
Lees meer...

ISO-offerte.NU

Binnen 48 uur een offerte voor het opstellen van een managementsysteem op het gebied van kwaliteit, arbo of milieu.
Lees meer...

Inloggen register

In het bos van wetgeving de bomen weer zien

Register arbo

Register Arbo is het meest volledige en actuele naslagwerk voor de professional op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Een hoeveelheid van maar liefst 21.000 documenten is voor u praktisch toegankelijk gemaakt. Wij houden deze voor u actueel aan de hand van alle wijzigingen in wet- en regelgeving.

Register Arbo is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die gebruik maakt van juridische informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Register Arbo bevat de volgende informatie:
 • Nationale wetgeving (wetten, besluiten, regelingen, inclusief toelichtingen, bijlagen en wijzigingen)
 • Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen)
 • Internationale wetgeving
 • Provinciale wetgeving en beleidsplannen
 • Nederlandse en Europese jurisprudentie
 • Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken)
 • Pseudo-regelgeving (arbo-catalogussen, aanbevelingen, handleidingen, PGS- en CPR-richtlijnen etc)
 • Praktijkinformatie (brochures, rapporten etc)
Alsof dat nog niet genoeg is, hebben wij voor u ook opgenomen: akkoorden, convenanten, ontwerpwetgeving, overeenkomsten, richtlijnen, gevaaretiketten en stoffenlijsten.

Wijzigingen
Met de door u zelf te bepalen intervallen brengen wij u als gebruiker op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving.
Uiteraard voorzien van een heldere toelichting. Zo bent en blijft u altijd en overal op de hoogte van de voor u relevante wet- en regelgeving. Volledig, op maat en actueel.
Maatwerk
Om u nog gerichter gebruik te laten maken van ons naslagwerk bieden wij een aantal maatwerkmogelijkheden, zoals:
 • Register van relevante wetgeving: in één oogopslag inzichtelijk welke regels voor u van toepassing zijn.
 • Module Normen: attendering op wijzigingen in normen die voor u van belang zijn
 • Module Opslag gevaarlijke stoffen: checklists, gevaarsymbolen en praktijkinformatie keurig gerangschikt
 • Module Praktijk in Beeld: fotomateriaal van praktijksituaties ter verduidelijking van juridische informatie
 • Compliance-management: Aantoonbaar maken dat u voldoet aan de voor u relevante wet- en regelgeving.
Vraagt u ons eens naar de specifieke maatwerkmogelijkheden voor u situatie. Er is meer mogelijk dan u denkt.
Altijd op de hoogte van de actuele wetgeving die voor ons van toepassing is

Register milieu

Register Milieu is het meest volledige en actuele naslagwerk voor de milieuprofessional. Een hoeveelheid van maar liefst 35.000 documenten is voor u praktisch toegankelijk gemaakt. Wij houden deze voor u actueel aan de hand van alle wijzigingen in wet- en regelgeving.

Register Milieu is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die gebruik maakt van juridische informatie op het gebied van milieu. Register Milieu bevat ook de meest voorkomende wetten en regels aangaande veiligheid, bouw en ruimtelijke ordening.
WABO-breed dus.

Register Milieu bevat de volgende informatie:
 • Nationale wetgeving (wetten, besluiten, regelingen, inclusief toelichtingen, bijlagen en wijzigingen)
 • Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen)
 • Internationale wetgeving (protocollen en verdragen)
 • Provinciale wetgeving en beleidsplannen
 • Nederlandse en Europese juriprudentie
 • Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken)
 • Pseudo-regelgeving (aanbevelingen, BREF, handleidingen, PGS- en CPR-richtlijnen etc.)
 • Praktijkinformatie (brochures, rapporten etc.)
Alsof dat nog niet genoeg is, hebben wij voor u ook opgenomen: akkoorden, convenanten, green deals, meerjarenafspraken, ontwerpwetgeving, overeenkomsten, richtlijnen en stoffenlijsten.

Wijzigingen
Met door de u zelf te bepalen intervallen brengen wij u als gebruiker op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving.
Uiteraard voorzien van een heldere toelichting.
Zo bent u blijft u altijd en overal op de hoogte van de voor u relevante wet- en regelgeving. Volledig, op maat en actueel.
Maatwerk
Register Milieu is het meest uitgebreide naslagwerk op het gebied van milieuwet- en regelgeving. Om u nog gerichter gebruik te laten maken van ons naslagwerk bieden wij een aantal maatwerkmogelijkheden, zoals:
 • Register van relevante wetgeving: in één oogopslag inzichtelijk welke regels op u van toepassing zijn.
 • Module Normen: attendering op wijzigingen in normen die voor u van belang zijn
 • Module Opslag gevaarlijke stoffen: checklists, gevaarsymbolen en praktijkinformatie keurig gerankschikt.
 • Module Praktijk in Beeld: fotomateriaal van praktijksituaties ter verduidelijking van juridische informatie
 • Compliance-management: Aantoonbaar maken dat u voldoet aan de voor u relevante wet- en regelgeving.
Vraagt u ons eens naar de specifieke maatwerkmogelijkheden voor uw situatie.
Er is meer mogelijk dan u denkt.

Contact

Ons adres

Arbode Consultancy BV.
Papland 4 D
Gorinchem
Tel. 0183-649367